Landbrukstjenester Buskerud

 

Mangler du arbeid? mangler du arbeidskraft?

Slik det ser ut nå, vi landbruket møte utfordringer med arbeidskraft til sommeren, og spesielt vil dette gjelde grøntsektoren. Vi har fått tillatelse til og linke til en formidlingsside som er utarbeid av Green...

Oppdatering om coronasituasjonen

Som en del av vår drift av landbruksvikar, følger vi utvikling fra dag til dag. Så langt er ingen bønder rammet som ønsker og bruke landbruksvikar. Dette gjør at vi i Buskerud har kapasitet...

Orientering om pågående Coronavirus

I disse coronatider, er ikke vi heller helt uberørt. Så har vi valgt og gå ut med noen anbefalinger vi ser at blir etterlevdav ansatte i LTBuskerud. det har vært kontakt mellom LTBuskerud og...

Timeregistrering på telefon

Som en del av utviklingen har vi i en del år savnet muligheten for og registrere timer på telefon. Det er mange bransjer har hatt denne muligheten i mange år. Avløserlagene har hatt sine...

Fakturering for vakt

I takt med det økte antall melkeroboter rundt hos våre kunder, melder det seg behov for pass av vakttelefon på roboten. Ihht arbeidsmiljøloven (AML §10-4.3) har arbeidstakeren rett på kompensasjon for slike vaktordninger. Dette...

Ringavløser på Sokna

Vi søker etter avløser i 100 % stilling. Arbeidsområdet er hos 3 bønder på Sokna, Buskerud. De 3 medlemmene i avløserringen er alle melkeprodusenter på mellomstore gårdsbruk. 2 av brukene har melkerobot og den...