Prisliste

Prisliste

Prisliste Landbruksvikar – gjelder fra 1. januar 2018            

Det faktureres for hele og halve timer (min 2 timer pr dag) Det kan også i enkelte tilfeller faktureres for hele og halve dager.
Ved langvarig sykdom vil det bli fakturert for kr. 207,- pr time de første 16 dagene.
Fra dag 17. vil det bli fakturert for sats ferie/fritid.

Dag Halv dag Time
Sykdom (Fast for 2018) 1.555 778 207
Annen avløsning – hverdag 1.875 937,50 250
Annen avløsning – helg 2.550 1.275 340

I prisene er alle kostnader inkludert – uten mva, som kommer i tillegg
Helg = lørdag og søndag + andre helg og høytidsdager
I utgangspunktet bør ikke landbruksvikaren arbeide i helg, men muligheten er der, dersom situasjonen krever det.

Landbruksvikarordningen – vi er i beredskap.