Styret

Styret

Karl Ivar Blyberg, leder, telefon: 99 04 10 01

Tom Ragnar Berg, nestleder, telefon: 47 63 30 15

 Hans Christian Tandberg, styremedlem, telefon: 91 82 31 82

Terje Lorentz Kristiansen, styremedlem, telefon: 41 44 14 19

Tor Kåre Hoffart, styremedlem, telefon: 97 77 84 60

Øystein Olberg, styremedlem, avløservalgt, telefon: 92 89 45 64 (verneombud)