Landbrukstjenester Buskerud

 

Refusjonsberettiget avløsning

I alle år har det vært mulig og søke refusjon på utgifter til avløsing ved sykdom, fødsel o.l.Kravene for og ta del i disse ordningen har vært uforandret, og vil i hovedtrekk sette krav...

Årets lønnsoppgjør

Som kjent ble årets lønnsoppgjør svært forsinket grunnet corona situasjonen Norge er i.På lik linje med resten av samfunnet ble det ett moderat oppgjør.Minstelønnsavtalen som vi er en del av, er blitt gjeldende fra...

Norges vels medalje til Kajandren Kandasamy

På vår årlige fagsamling for landbruksvikarer, var vi samlet landbruksvikarer fra Telemark, Vestfold og Buskerud. Fagsamlingen i år hadde ett litt annet tilsnitt enn tidligere år, der vi prøvde ut en modell med ett...

Mangler du arbeid? mangler du arbeidskraft?

Slik det ser ut nå, vi landbruket møte utfordringer med arbeidskraft til sommeren, og spesielt vil dette gjelde grøntsektoren. Vi har fått tillatelse til og linke til en formidlingsside som er utarbeid av Green...

Oppdatering om coronasituasjonen

Som en del av vår drift av landbruksvikar, følger vi utvikling fra dag til dag. Så langt er ingen bønder rammet som ønsker og bruke landbruksvikar. Dette gjør at vi i Buskerud har kapasitet...

Orientering om pågående Coronavirus

I disse coronatider, er ikke vi heller helt uberørt. Så har vi valgt og gå ut med noen anbefalinger vi ser at blir etterlevdav ansatte i LTBuskerud. det har vært kontakt mellom LTBuskerud og...

Timeregistrering på telefon

Som en del av utviklingen har vi i en del år savnet muligheten for og registrere timer på telefon. Det er mange bransjer har hatt denne muligheten i mange år. Avløserlagene har hatt sine...

Fakturering for vakt

I takt med det økte antall melkeroboter rundt hos våre kunder, melder det seg behov for pass av vakttelefon på roboten. Ihht arbeidsmiljøloven (AML §10-4.3) har arbeidstakeren rett på kompensasjon for slike vaktordninger. Dette...