Landbrukstjenester Buskerud

Ansatte

Torbjørn Aalton Daglig leder, tlf 41 12 40 91
Gunhild Rishovd Korsbøen Drift, tlf 480 33 947
Ansatt Stilling Tlf Oppgaver
Erik Gimse Thoresen Ingeniør husdyrstell/landbruksvikar 464 45 687 Fordeler LV oppdrag i Søndre Buskerud.  Kan bistå ved utbygging/nybygging/utvidelse. Kvalitetsledelse. Teknisk kurs på Lealy melkerobot. Tar oppdrag som landbruksvikar
Kajandren Kandasamy Ingeniør husdyrstell/Landbruksvikar 419 26 236 Fordeler LV oppdrag i Vest Buskerud.  Kan bistå ved utbygging/nybygging/utvidelse. Kvalitetsledelse. Teknisk kurs på Lealy melkerobot. Tar oppdrag som landbruksvikar
Øystein Olberg Verneombud 928 94 564