Ansatte

Ansatte

Torbjørn Aalton Daglig leder, tlf 41 12 40 91
Anne Krekling Røren Regnskap og lønn, tlf  90 82 75 87
Gunhild Rishovd Korsbøen Drift, tlf 480 33 947
Ansatt Stilling Tlf Oppgaver
Erik Gimse Thoresen Ingeniør husdyrstell/landbruksvikar 464 45 687 Fordeler LV oppdrag i Søndre Buskerud.  Kan bistå ved utbygging/nybygging/utvidelse. Kvalitetsledelse. Teknisk kurs på Lealy melkerobot. Tar oppdrag som landbruksvikar
Kajandren Kandasamy Ingeniør husdyrstell/Landbruksvikar 419 26 236 Fordeler LV oppdrag i Vest Buskerud.  Kan bistå ved utbygging/nybygging/utvidelse. Kvalitetsledelse. Teknisk kurs på Lealy melkerobot. Tar oppdrag som landbruksvikar
Artur Flis Landbruksvikar 967 35 704 Oppdrag som landbruksvikar i området
Øystein Olberg Verneombud 928 94 564