Årets lønnsoppgjør

Som kjent ble årets lønnsoppgjør svært forsinket grunnet corona situasjonen Norge er i.
På lik linje med resten av samfunnet ble det ett moderat oppgjør.
Minstelønnsavtalen som vi er en del av, er blitt gjeldende fra 1. november 2020. For de av dere som ligger akkurat på minstelønn, vil vi foreta en justering av timerlønn, på timer jobbet i november. For de som ligger over satsen, blir det ikke gjort noe fra vår side denne gangen, men vi råder til og sette opp ihht stigning.
De nye lønns satsene finner du på vår side