Landbrukstjenester Buskerud

Fakturering for vakt

I takt med det økte antall melkeroboter rundt hos våre kunder, melder det seg behov for pass av vakttelefon på roboten. Ihht arbeidsmiljøloven (AML §10-4.3) har arbeidstakeren rett på kompensasjon for slike vaktordninger.
Dette gjør det nødvendig for oss og fakturere oppdragsgiver i slike tilfeller. Det vil i slike tilfeller der landbruksvikar må ha telefon, bli fakturert for 1/5 del av timene i vaktperioden. Dette kommer utenomdet ordinære fjøsarbeidet morgen og kveld.
Dersom det blir behov for og reise ut på en alarm, vil denne bli fakturert for minimum to timer oppmøte.
Er det ønske fra kunde om at vi tar vakt, blir dette avtalt ved oppdragets bestilling.