Landbrukstjenester Buskerud

Nå håper vi at så mange som mulig tar i bruk den nye tjenesten med timeføring, og at dette svarer til forventningene. Det finnes ikke ett dataprogram som er perfekt for alle. Vi håper imidlertid dere finner dette enklere enn og bruke manuelle lister.

Legger ved en forenklet brukerveileding for bruk på telefon. App finnes både for Android og Iphone. Følg anvisningene når dere skal i gang. Om dere ikke kommer inn, kan det være at dere ikke står oppført i vårt register. Gi beskjed om hvilke oppdragsgiver (ere) dere skal jobbe for.  Da blir disse tilgjengelige i timeregistreringen.

Appen har innebygd mulighet for og sende timene til godkjenning til oppdragsgiver. Time er synelig hos oss etter hvert som de blir ført, og fra nå skal dere ikke levere timeliste til oss. Den blir tatt ut til føring i begynnelsen av hver måned.

Dette er link til brukerveilednignen