Landbrukstjenester Buskerud

Godt nytt år

Landbrukstjenester Buskerud vil ønske sine kunder, ansatte og øvrige samarbeidspartnere godt nytt år.

Vi starter 2019 med stort pågangsmot. Det er mange viktige oppgaver og ta fatt på i året som kommer, og vi håper og bli tydelige ut i markedet.
Vi vil prioritere vårt kjerneområde, som er og skaffe kvalifiserte fagarbeidere til landbruket, og jobbe for at de som trenger jelp får det til rett tid. I 2018 ansatte vi to landbruksvikarer i 100% stilling. De har hver sin bil som er dekorert og synlige i felt. I tillegg har vi fler som tar oppdrag for oss ved behov.

I disse dager flytter vi inn i nye kontor på Grønt fagsenter i Åmot (Buskerud landbruksskole). Åpningstider og betjening kommer vi tilbake til når vi er på plass. I starten vil vi ha samlokalisering med Norsk Landbruksrådgiving, men fler aktører kommer senere. I tillegg har vi en stund hatt lokalisering på Gol, for øvre del av fylket. Håper disse to plasseringene er til det beste både for kunder og ansatte. Ved valg av kontorplassering får vi tatt høyde for at i Buskerud finnes det to arbeidsavgiftsoner, og vi vil på den måten kunne tilby reduserte kostnader for de av dere som bor i lav sone (Hallingdal, Numedal og Sigdal/Eggedal)