Landbrukstjenester Buskerud

Klauvskjæring og taljekontroll

For de av våre kunder i Buskerud som ønsker utført taljekontroll, kan vi anbefale at det tas kontakt med Halvard Haugen, 996 46 595. På klauvskjæring kan dere ta kontakt med sertifisert klauvskjærer Adrian Breggraf Grøvdal, 414 10 209. Grøvdal kan og klippe klauv på sau og geit ved behov.
Begge er selvstandig næringsdrivende og avtale gjøres direkte med tilbyder av tjenester.