Landbrukstjenester Buskerud

Basisen til våre landbruksvikarer vil være dyrestell, med tilhørende oppgaver knyttet til fjøset. Utover dette kan det variere litt på hvilke tilleggsoppgaver som kan utføres.
Pr i dag har vi landbruksvikarer som gjør følgende:

  • Fjøsstell (ku, gris, sau)
  • Gjerding
  • Fjøsvask
  • Kuklipp
  • Lettere vedlikeholdsoppgaver
  • Traktorkjøring

Andre oppgaver etter avtale.

Pr nå har vi to landbruksvikarer i 100% stillinger. Begge utfører alle typer jobber i hele Buskerud. I tillegg har vi noen som blir forespurt om oppdrag i kortere eller lenger perioder ved behov.