Landbrukstjenester Buskerud

Lønn generell avløsning

Vi har her lagt ut minstlønnstariffen for jord og skogbruk. Dette er en minstelønnstabell, og det stås fritt til og avtale bedre betingelser enn det som fremkommer i tabellen.

Verd og merke seg er at landbruket er bundet av minstelønnsoverenskomst. Teksten under er klippet ut fra arbeidstilsynets sider.

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til forskriften skal minst ha en lønn per time på:

Ferie- og innhøstingshjelp

  • Arbeidstakere under 18 år: 98,65 kroner
  • Over 18 år – ansatt inntil 12 uker: 118,65 kroner
  • Over 18 år – ansatt mellom 12–24 uker (3–6 måneder): 124,15 kroner

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Fast ansatte

  • Ufaglærte arbeidstakere: 138,55 kroner
  • Arbeidstakere under 18 år: 108,15 kroner
  • Tillegg for fagarbeidere: 11,75 kroner

Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus

Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time:

  1. Mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
  2. Mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
  3. Mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Praktikanter

Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere. Se over.

Refusjon av utgifter

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsending av arbeidstaker, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Overtidstillegg

I jordbruk og gartnerinæringene er ikke tariffavtalens bestemmelser om overtid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.