Landbrukstjenester Buskerud

Mangler du arbeid? mangler du arbeidskraft?

Slik det ser ut nå, vi landbruket møte utfordringer med arbeidskraft til sommeren, og spesielt vil dette gjelde grøntsektoren. Vi har fått tillatelse til og linke til en formidlingsside som er utarbeid av Green Hous AS og heter Bord til jord. Siden er en enkel registreringsside for både oppdragstilbydere og tjenestetilbyder. Du som bruker siden, håper vi benytter Landbrukstjenester Buskerud i aktuelt ansettelsesforhold. Er oppdraget utenfor Buskerud vil vi formidle til det aktuelle Landbrukstjenester der oppdraget er.