Landbrukstjenester Buskerud

Her finner dere minstelønnstariff, gjeldende fra 2023. Arbeidstaker og oppdragsgiver står fritt til og avtale mer enn tabellen sier, men ikke mindre. Videre beregnes det 50% for alle helgedager og helligdager (ikke lovpålagt). Merk dere også 1. og 17. mai. Her er det lønnsplikt uansett om det er jobbet eller ikke, under forutsetning av at vedkommende har vært ansatt de siste 30 dager forut, eller arbeidsforholdet varer i mint 30 dager.
Dette er regulert i Forskrift om lønn 1. og 17. mai. og Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager.

Minstelønnstariff