Landbrukstjenester Buskerud

Her finner dere minstelønnstariff, gjeldende fra 1. nov 2020. Arbeidstaker og oppdragsgiver står fritt til og avtale mer enn tabellen sier, men ikke mindre. Videre beregnes det 50% for alle helgedager og helligdager (ikke lovpålagt). Merk dere også 1. og 17. mai. Her er det lønnsplikt uansett om det er jobbet eller ikke, under forutsetning av at vedkommende har vært ansatt de siste 30 dager forut, eller arbeidsforholdet varer i mint 30 dager.
Dette er regulert i Forskrift om lønn 1. og 17. mai. og Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager.

Ferie og innhøstingshjelp
Yngre arbeidstakere enn 18 år    106,15 (159,22helg)
Nybegynnere, 18 år og eldre 126,15  (189,22 helg) Utenlandsk < 3 mnd
Nybegynnere, 18 år og eldre 3-6 mnd 131,65  (197,47 helg) Utenlandsk > 3 mnd
Faste avløsere uten fagutdanning 154 t/mnd (helgejobb inngår i arb. plan) Timelønn inkl helg/helligdagstillegg
Arbeidstagere under 18 år 122,03 183,04
Arbeidstagere over 18 år (nybegynner) 154,11 231,16
Med 1 års praksis 156,91 235,36
Med 2 års praksis 161,92 242,88
Med 4 års praksis 170,04 255,06
Med 6 års praksis 176,90 265,35
Faste avløsere med fagutdanning 154 t/mnd (helgejobb inngår i arb. plan) Timelønn inkl helg/helligdagstillegg
Arbeidstagere over 18 år (Nybegynner) 167,83 251,74
Med 1 års praksis 170,63 255,94
Med 2 års praksis 175,64 263,46
Med 4 års praksis 183,76 275,64
Med 6 års praksis 190,62 285,93
Tilfeldig avløsere uten fagutdanning 154 t/mnd (helgejobb inngår i arb. plan) Timelønn inkl helg/helligdagstillegg
Arbeidstagere under 18 år 125,14 187,71
Arbeidstagere over 18 år (nybegynner) 156,22 234,33
Med 1 års praksis 158,70 238,05
Med 2 års praksis 163,71 245,56
Med 4 års praksis 173,00 259,50
Med 6 års praksis 179,38 269,07
Med 8 års praksis 184,61 276,91
Tilfeldig avløsere med fagutdanning 154 t/mnd (helgejobb inngår i arb. plan) Timelønn inkl helg/helligdagstillegg
Arbeidstagere over 18 år (nybegynner) 169,94 254,91
Med 1 års praksis 172,42 258,63
Med 2 års praksis 177,43 266,14
Med 4 års praksis 186,72 280,08
Med 6 års praksis 193,10 289,65
Med 8 års praksis 198,32 297,48