Landbrukstjenester Buskerud

Norges vels medalje til Kajandren Kandasamy

På vår årlige fagsamling for landbruksvikarer, var vi samlet landbruksvikarer fra Telemark, Vestfold og Buskerud. Fagsamlingen i år hadde ett litt annet tilsnitt enn tidligere år, der vi prøvde ut en modell med ett tema med fordypning.
I år fikk de ansatte to dager med særdeles dypdykk i melkerobot. Faget gikk fra vedlikehold til komponentfunksjon. Det viser seg at support har mange henvendelser som lett lar seg ordne i forkant. Dette er moment våre ansatte tar med seg inn i håndteringen av roboten, og burde forhindre en del supporthenvendelser.

I år er det 34 år siden Kajandren Kandasamy begynte som avløser i Hallingdal. Dette kvalifiserer til at etter 30 års tjeneste ble han overrakt Norges Vels’s medalje for lang og tro tjeneste.
Overrekkelsen fant sted under middagen på fagsamlingen. Medaljen ble overrakt av ordfører i Modum Sunni Grøndal Åmot.