Landbrukstjenester Buskerud

Nytt kontorsted

Landbrukstjenester Buskerud har de siste årene ekspandert, og tiden var inne for og ha ett fast kontorsted. Vi har inngått leieavtale med Grønt Fagsenter om leie av kontor på Buskerud landbruksskole, Åmot.
Vi har fra 1. feb ansatt en person som vil være tilgjengelig ved kontoret for og betjene kunder i nedre del av fylket.
Med denne satsingen vil vi ha vårt hovedkontor ved grønt Fagsenter og avdelingskontor på Gol som tidligere.

Grønt Fagsenter er nærmere presentert på denne nettsiden: grøntfagsenter.no

Det vil etter 1. feb komme en nærmere presentasjon av ansatte og kontaktopplysninger fra Fagsentret