Landbrukstjenester Buskerud

Nytt om landbruksvikar

Siden høsten 2018 har vi hatt to landbruksvikarer i 100% arbeid. En for nedre del av fylket og en for øvre del. Etter hvert vil vi komme tilbake med en fyldigere presentasjon av disse.

Mulighet for bestilling av landbruksvikar vil bli omlag det samme i 2019, som det har vært i foregående år. Vi har som tidligere avtale med andre som stepper inn og tar denne type jobber ved behov.
Landbruksdirektoratet har ikke gjort vesentlige endringer når det gjelder betingelser for bruk av landbruksvikar. Nytt av året at de fjerner maksgrensen på fakturering for de første to ukene . Tidligere var denne det samme som en kunne maksimalt få i refusjon. Det har og kommet en liten økning i refusjonsbeløpet for 2019.
Søknad om refusjon av utgifter til avløsning ved sykdom, er nå flyttet over til Altinn, og avløserlagene har ikke den muligheten som tidligere at vi kunne ordne dette. Dokumentasjon leverer vi som tidligere, samt kan bistå ved søknaden dersom ønskelig.