Nytt telefonnummer

Fra tid til annen, har det vært vanskelig og nå oss. Vi har nå fått ett felles telefonnummer som alltid er koplet til den som er tilgjengelig. Håper dette skal gjøre det enklere og få tak i oss, og at det for oppdragsgivere og ansatte fra nå av blir ett nummer og forholde seg til.

På sikt håper vi dette og vil innbefatte vaktordning.

Følgende telefonnummer vil gjelde fra 1. februar: 468 03 390

Ansatte er forøvrig og nå på følgende e-postadresser

Torbjørn Aalton Daglig leder torbjorn@ltbuskerud.no
Anne Kr Røren Økonomi/lønn anne@ltbuskerud.no
Gunhild Rishovd Korsbøen Kundekonsulent gunhild@ltbuskerud
Kari Bøhn Kontaktperson nedre buskerud kari@ltbuskerud
Nils Hølto, Hemsedal Innkjøpslag Kontaktperson Hemsedal nils@hinnkjop.no
Kajandren Kandasamy Ing husdyr/Landbruksvikar k.kajan@live.no
Erik Gimse Thoresen Landbruksvikar erikgt76@hotmail.com