Landbrukstjenester Buskerud

Om oss

Landbrukstjenester Buskerud SA

Landbrukstjenester Buskerud SA er en samvirkebedrift i Viken, som tilbyr landbruksvikarer og andre avløsere for din bedrift, samt står som arbeidsgiver i de tilfeller du har egne arbeidstakere.
Vi betjener område som tidligere var Buskerud.

Vi er det naturlige førstevalget ved alle typer utlønning i landbruket og er din profesjonelle arbeidsgiver og samarbeidspartner.

Trenger du hjelp på gården ta kontakt med oss. Vi har tre landbruksvikarer, samt noen på tilkalling, som bistår deg med avløsning ved sykdom, og om du ønsker ferie og fritid.
Vi tar på oss spesifikke oppdrag innen husdystell, inkl fjøsvask og klipping av storfe. Trenger du nytt gjerde eller oppgradering av det gamle, ordner vi det og.
Våre medarbeidere har lang og bred erfaring med gårdsdrift og kan bistå med mange arbeidsoppgaver.
Skal du bygge nytt eller oppgradere fjøset vil våre medarbeider sitte på mye erfaring som kan komme godt med i planleggingen.

Har du utgifter til avløsning ved sykdom kan vi ta oss av refusjonssøknaden sammen med deg.