Orientering om pågående Coronavirus

I disse coronatider, er ikke vi heller helt uberørt.

Så har vi valgt og gå ut med noen anbefalinger vi ser at blir etterlevdav ansatte i LTBuskerud. det har vært kontakt mellom LTBuskerud og mattilsynet for og få noe råd fra de, hva vi gjør i den jobben vi utfører.

Når vi går i fjøset:
Vask hender, bruk AntiBac, bruk engangshansker
VIKTIG AT HENDER BLIR VASKET GODT FØR BRUK AV ANTIBAC

Når arbeidet er ferdig:
Vask hender, bruk AntiBac

Unngå og ta arbeidstøy ut fra fjøset. Dersom arbeidstøy blir tatt ut, skal det vasken på min 60 grader. Veterinærinstitutter utaler følgende:
Kan et dyr bringe med seg smitte fra et menneske til et annet uten å være smittet selv?

Dette anses å være en teoretisk smittevei av liten betydning. Viruset smitter i hovedsak fra menneske til menneske. Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende menneske, men det er ikke vist at dyr skiller ut virus. Det er alltid anbefalt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

Utover dette har Veterinærinstituttet lagt ut ytterligere orientering på denne siden, som vi ber dere lese

https://www.vetinst.no/nyheter/koronavirus-pa-dyr-i-norge/sporsmal-og-svar-om-koronavirus-coronavirus

Utover dette henstiller vi og følge med på følgende linker, og holde seg oppdatert på evt pålegg som måtte komme

Veterinærinstituttet
Folkehelseinstituttet
Mattilsynet

Ellers minner vi om at det er den enkelte gårdbruker som legger rammer for smitteforebyggende tiltak på sitt bruk