Landbrukstjenester Buskerud

 

Hva kan jeg kjøre av traktorer?

Det kommer fra tid til annen spørsmål om en har gyldig førerrett for traktorer i forskjellige hastighetskategorier. Når en tar ett lite dykk i forskriften, er ikke dette helt rett frem, og det er...

Nytt telefonnummer

Fra tid til annen, har det vært vanskelig og nå oss. Vi har nå fått ett felles telefonnummer som alltid er koplet til den som er tilgjengelig. Håper dette skal gjøre det enklere og...

Nytt kontorsted

Landbrukstjenester Buskerud har de siste årene ekspandert, og tiden var inne for og ha ett fast kontorsted. Vi har inngått leieavtale med Grønt Fagsenter om leie av kontor på Buskerud landbruksskole, Åmot. Vi har...

Timelister

Vi har en bønn til dere som leverer timelister. Svært ofte opplever vi at disse kommer veldig sent. Vil gjerne at når måneden er slutt, er det fint og få over listen så fort...

Lønn generell avløsning

Vi har her lagt ut minstlønnstariffen for jord og skogbruk. Dette er en minstelønnstabell, og det stås fritt til og avtale bedre betingelser enn det som fremkommer i tabellen. Verd og merke seg er...

Nytt om landbruksvikar

Siden høsten 2018 har vi hatt to landbruksvikarer i 100% arbeid. En for nedre del av fylket og en for øvre del. Etter hvert vil vi komme tilbake med en fyldigere presentasjon av disse....

Godt nytt år

Landbrukstjenester Buskerud vil ønske sine kunder, ansatte og øvrige samarbeidspartnere godt nytt år. Vi starter 2019 med stort pågangsmot. Det er mange viktige oppgaver og ta fatt på i året som kommer, og vi...