Landbrukstjenester Buskerud

Prisliste

Prisliste Landbruksvikar – gjelder fra 1. juli 2019            

Våre standard priser er 300 kr/time på ukedag og 450 kr/time på helg. Dette gjelder både ferie/fritid og sykdomsavløsning ved bruk av landbruksvikar.
Ved pålegg om vakt fra oppdragsgivers side, tilkommer en fakturering på 1/5 del timepris i hele vaktperioden
Oppmøte vil bli fakturert med min 2 timer. Det samme gjelder utrykkning på vaktoppdrag.

Dersom landbruksvikar må bruke egen bil i oppdragsgivers tjenester tilkommer en pris på kr 6 pr km.

Andre oppdrag utenom landbruksvikaroppdrag, blir pris oppgitt ved forespørsel