Landbrukstjenester Buskerud

Refusjonsberettiget avløsning

I alle år har det vært mulig og søke refusjon på utgifter til avløsing ved sykdom, fødsel o.l.
Kravene for og ta del i disse ordningen har vært uforandret, og vil i hovedtrekk sette krav til næringsinntekt.

Det som imidlertid er grunn til og minne om på nytt, er gangen i søknaden.
Tidligere var Landbrukstjenestene svært involvert i søknaden. For noen år siden gjorde forskriften forandring på dette, og det er nå den enkelte kundes ansvar og få sendt dette inn, innen fristen. Imidlertid kan Landbrukstjeneser Buskerud bistå i utfyllelsen av søknaden. Nå foregår dette i Altinn og vi har dermed ikke uten videre mulighet og ta ansvar for dette.

Jeg vil i denne artikkelen forklare mer inngående hva vi må kreve av dere dersom vi skal bistå med søknaden:

Når vi kommer ut på oppdrag som kan være refusjonsberettiget
Gjør vår ansatt uttrykkelig oppmerksom på at dette er oppdrag som dere søker refusjon for. 
Mange saksbehandlere i kommunen krever at arbeidslisten/timelisten beskriver hvilken type jobb som er utført, samt tidspunkt for utført arbeid. Viktig at om dere har egne folk som gjøre jobben, skriver dette på egne lister, og IKKE blander det med ordinær avløsing.
Vært nøye med at datoer på arbeidsliste/timelister er innen for datoene til perioden dere søker refusjon for.

Forholdet til NAV
De aller fleste refusjonssøknadene vil ha betydning i forhold til NAV. Dersom en søknad går utover 14 dager, vil det alltid være spørsmål om hva som blir utbetalt fra NAV. For at dette skal komme i orden på ett tidlig tidspunkt skal det alltid fylles ut dette/disse skjemaene til NAV. Uten dette grunnlaget får ikke kommunen behandlet din søknad. Gjelder søknaden sykemeldingsperiode er det viktig at dere følger opp i nettportalen til NAV, der dere skal bekrefte arbeidsopplysninger i sykemeldingsperioden. Uten oppfølging her, vil dere ikke få utbetalt sykepenger.

Hvordan søke refusjon
Slik regelverket er utformet nå, er det den enkeltes kunders ansvar og søke.
Dersom dere vil Landbrukstjenester Buskerud tar dette kostnadsfritt, må følgende opplysninger foreligge:
-Timelister, korrekt utfylt
-Faktura som viser til den kontrete timeliste/arbeidsseddel
-Dyretall  ved søknadens påbegynnelse
-Sykemelding
-Evt andre utgiftsbilag som dere vil ha med
-Dagsats fra NAV
-Delegert rettighet i Altinn, eller komme innom kontoret der dere har med pålogging for Altinn

Til slutt vil vi minne og at disse søknadene er ett forhold mellom deg som kunde og landbrukskontoret i kommunen, hvor vi evt kan hjelpe til og søke. Dersom vi ikke får inn etterspurt dokumentasjon, vil det for oss være nødvendig og fakturere for medgått tid på søknaden, slik evt andre vil gjøre.
Vi opplever relativ ofte at allerede innleverte timelister skal omgjøres til refusjonsberettige lister. Vi har ikke mulighet og forandre lister i etterkant av innlevering. I slike tilfeller vil det være svært opp til den enkelte saksbehandler i kommunen hva de vil godta.
Når det gjelder spørsmål rundt hva som er søknadsberettiget, må vi vise til saksbehandler i kommunen, men vi linker til regelverket her.
Ytterligere opplysninger om refusjonsordninger finnes på denne siden.

Ellers står vi alltid til tjeneste og vil prøve og veilede til beste for deg som kunde. Vi vil utover oppdatere våres landbruksvikarer til og svare på spørsmål rundt refusjonsberettiget avløsning.