Landbrukstjenester Buskerud

Ringavløser på Sokna

Vi søker etter avløser i 100 % stilling. Arbeidsområdet er hos 3
bønder på Sokna, Buskerud.

De 3 medlemmene i avløserringen er alle melkeprodusenter på
mellomstore gårdsbruk. 2 av brukene har melkerobot og den
3. planlegger å installere i nær framtid.

Arbeidet omfatter hovedsakelig melking og annet fjøsstell, samt
annet forefallende gårdsarbeid gjennom året og de onnene
som hører med.

Kvalifikasjoner: Ønskelig med landbruksutdanning, men ingen krav.
Personlige egnethet vektlegges. Søker må disponere egen bil.

Det er ønskelig med gode norsk kunnskaper.
Ringen har husvære til utleie.

Vi kan tilby:

  • En interessant og lærerik jobb i et godt arbeidsmiljø
  • Ordna arbeidsforhold og lønn etter tariff/avtale
  • Gode forsikringsordninger

 

Stilling ledig medio juli

Søknadsfrist: 27.05.2019

Er dette interessant så ta kontakt!

Søknad med CV sender du til:

Landbrukstjenester Buskerud v/Gunhild Rishovd Korsbøen,
mobil 468 03 390, e-post: gunhild@ltbuskerud.no

Søknad sendes til:
Landbrukstjenester Buskerud, Grønt Fagsenter,
Buskerudveien 134, 3340 Åmot