Landbrukstjenester Buskerud

Timelister

Vi har en bønn til dere som leverer timelister. Svært ofte opplever vi at disse kommer veldig sent. Vil gjerne at når måneden er slutt, er det fint og få over listen så fort som mulig.
Lønn skal være på konto senest den 20. i mnd, men faller dette på en helg kan det fort blir den 18 det skal være ute. Skal vi klare dette må vi sende til bank senest dagen før. Stort sett har vi mye lister som skal føres og kontrolleres, og da kan tiden bli litt liten.

Vi har en stund jobbet for og finne en god løsning for at dere kan føre timer på mobil. Dette har vist seg og ikke være helt lett, men vi håper noe kan være klart innen kort tid, og vi sender ut info om dette.

Vil og be om at klokkeslett blir skrevet på timelisten.